แคตตาล็อกออนไลน์

ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย

ตราสินค้า :  P&J GUARD
คำค้นสินค้า :  รปภ.
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริษัทรักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเน้นความพร้อมและมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริง เป็นบริษัทฯที่มีทีมงานผู้บริหารและพนักงานล้วนมีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความเรียบร้อยความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานพร้อมสร้างคนทำให้ผู้ว่างงานรวมถึงผู้ที่ด้วยโอกาสในสังคมได้มีงานทำ มีรายได้และได้รับสวัสดิการในส่วนของภาครัฐตามสมควร

การใช้งาน

การดำเนินการและการให้บริการกับลูกค้านั้น บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบใส่ใจในการให้บริการ และให้ความมั่นใจกับลูกค้า ได้วางแผนการพัฒนาการให้บริการบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารจัดการดูแลอย่างทั่วถึงโดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางราชการโดยมีทีมงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดำเนินการและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง